Fördelarna med att utbyta transportinformation elektroniskt är många för alla parter i logistikkedjan. EDI möjliggör en högre grad av automatisering, minskad felfrekvens och ökad tydlighet genom hela logistikkedjan.

Green Cargo stöder utbyte av EDI-meddelanden för:

  • Bokning, inklusive bokningsbekräftelse
  • Avbokning, inklusive avbokningsbekräftelse
  • Fraktsedel
  • Faktura

Meddelandena går att använda var för sig eller med fördel kombinerat. Green Cargo kan erbjuda faktura enbart som EDI eller som både EDI och pappersfaktura.

Vad kostar det?

Att sätta upp en lösning med standardiserade EDI-meddelanden (se listan ovan) kostar ingenting. Alla transaktioner mellan kunden och Green Cargo styrs via Green Cargos EDI-plattform. Kunden står för kommunikationskostnaderna på sin sida om EDI-plattformen och Green Cargo står för kommunikationskostnaderna på sin sida.

Green Cargos EDI-standard

All vår EDI-hantering baseras på Pharos enligt EDIFACT-standarden. Vi följer e-Com Logistics (f d Edifact Transport) rekommendationer för transport- och logistikmeddelanden. Vi har valt en bred kommunikationsplattform för att underlätta kommunikation med våra kunder och vi kan kommunicera på många sätt. För att få reda på mer om Pharos-projektet och e-Com Logistics, se vidare på www.ecomlogistics.se.

Intresseanmälan EDI 

Är du som kund intresserad av en EDI-lösning så kontakta din säljare på Green Cargo. Du som kund utser en kontaktperson som är ansvarig för de praktiska aktiviteterna kring EDI från er sida och som kan säkerställa att rätt data kan överföras till Green Cargo.

Vid beslut om införande av EDI tecknas ett separat E-kommunikationsavtal mellan kunden och Green Cargo. Som E-kommunikationsavtal används NEA:s öppna standarddokument som finns tillgängligt på www.nea.nu. Till avtalet läggs en teknisk bilaga, också den enligt NEAs standarddokument, där allt från kontaktpersoner till överföringsadresser och IT-säkerhet beskrivs.