• Avtalsnummer
 • Avsändarens kundnummer och namn, eventuella referenser (enl. avtal)
 • Beställarens kontaktperson: telefon, fax eller e-postadress
 • Beställarens kundnummer och namn, eventuella referenser (enl. avtal)
 • Mottagarens kundnummer och namn, eventuella referenser (enl. avtal)
 • Betalare enligt kundavtalet
 • Avsändningsstation
 • Bestämmelsestation
 • Avgångsdatum och tid
 • Antal lastbärare, vagnar eller enheter
 • Vagnslittera eller flitnummer
 • Godsets bruttovikt i kilogram, vid enhetslast enhetens tara- och godsvikt
 • Varunummer (NHM-nummer)
 • Faktisk avsändare
 • Faktisk mottagare

I förekommande fall

 • För enhetslaster: Antal enheter och typ/storlek (dvs. containier/flak/trailer)
 • Vid biltransport i anslutning till järnvägstransport, hämtning/lämningsadress.
 • För farligt gods: Godsdeklaration (se normalvillkor)
 • Eventuella tillval som kan avropas enligt avtalet
 • Särskilda transportinstruktioner (tex. specialtransportsnummer)
 • Ytterligare varubeskrivning (tex. EWC-kod vid transport av farligt avfall)

För ytterligare information klicka här för att komma till våra normalvillkor