Aviseringar av din transport

Aviseringar är viktiga för att du eller dina partners/kunder ska få information och för att du ska kunna kontrollera att din beställning uppfyller dina önskemål.

Preliminär orderbekräftelse
När du beställer din transport långt i förväg erhåller du en preliminär bekräftelse. Aviseringen visar att vi tagit emot och registrerat din beställning. 

Orderbekräftelse
När din beställning registrerats i vårt platsbokningssystem och kapacitet i tåg är bekräftad erhåller du en orderbekräftelse, ca 14-17 dagar innan avgångsdatum. Den innehåller information om det du har beställt, planerad tid när du erhåller tomvagn, när vagn senast skall vara lastad, avgångstid, ankomsttid till mottagaren, eventuella tillval, m.m.

Eventuell avbokningsbekräftelse
Om du väljer att avboka din beställning skickar vi dig en avbokningsbekräftelse. I den framgår information om din beställning, vad som avbokats och orsaken till det.

Tomvagnsavisering
När vi utsett en tomvagn till din beställning meddelar vi dig vilken vagnsindivid du erhåller för lastning på din beställning. I meddelandet visas också om någon vagn skulle saknas till beställningen.

Eventuellt avvikelsemeddelande för tomvagnsleverans
Om något oförutsett inträffar som påverkar leveransen av din beställda tomvagn skickar vi ett meddelande till dig. Meddelandet innehåller normalt information om ny ankomsttid, tidigare ankomsttid, samt orsak till händelsen.

Avvikelsemeddelande för transport (last)
Om något oförutsett inträffar som påverkar leveransen av din transport (lastad vagn) skickar vi ett meddelande till dig. Meddelandet innehåller normalt information om ny ankomsttid, tidigare ankomsttid, samt orsak till händelsen.

Ankomstavisering
Inför ankomsten av din lastade transport skickar vi dig slutligen en ankomstavisering. Denna avisering innehåller information om ordern, samt flertalet uppgifter från fraktsedeln. Ankomstaviseringen talar också om vilken vagnsindivid som ankommer och vid vilken tidpunkt vagnen ska vara lossanmäld till Green Cargo.