Skadeanmälan

Skadeanmälan godsvagn » 

Om en vagn skadats vid lastning eller lossning. 

Om en container ankommit skadad eller skadats vid lastning/lossning, vänligen kontakta Kundservice.


Reklamation NYTT formulär

Reklamation av gods (ink. lösa lastbärare) »

Green Cargo arbetar förebyggande för att undvika skador och förseningar, men i de fall som olyckan ändå är framme behöver ni skicka in en reklamation "utan oskäligt uppehåll" (enligt 3 kap §31 Järnvägstrafiklagen samt NSAB2000 §29). Du får en bekräftelse via e-post att vi mottagit din reklamation samt ett ärendenummer. När du har fått ärendenumret kan du komplettera med bilder och andra underlag.

Här hittar du tips till din reklamation för att få en snabbare handläggning »

 

Våra besiktningsprotokoll för lösa lastbärare

Detta protokoll används på terminal vid utcheckning av lastbärare.

Besiktningsprotokoll vid skada på lastbärare »
Inspection report of damage to loading unit »
Besichtigungsprotokoll bei Schäden an Ladeeinheiten »