Skadeanmälan

Skadeanmälan godsvagn » 

Om en vagn skadats vid lastning eller lossning. 

Om en container ankommit skadad eller skadats vid lastning/lossning, vänligen kontakta Kundservice.


Reklamation formulär

Reklamation av gods (ink. lösa lastbärare) »

Green Cargo arbetar förebyggande för att undvika skador, förseningar och förluster, men i de fall som olyckan ändå är framme behöver ni skicka in en reklamation snarast möjligt. Du får en bekräftelse via e-post att vi har mottagit din reklamation samt ett ärendenummer. När du har fått ärendenumret kan du komplettera med bilder och andra underlag.

Anmälningsformuläret hittar du här »

Tips hur du fyller i din reklamation och hur du få en snabbare handläggning » 

 

Våra besiktningsprotokoll för lösa lastbärare

Detta protokoll används på terminal vid utcheckning av lastbärare.

Besiktningsprotokoll vid skada på lastbärare »
Inspection report of damage to loading unit »
Besichtigungsprotokoll bei Schäden an Ladeeinheiten »