normalvilkor

Normalvillkor

Green Cargo normalvillkor i järnvägstrafik finns att ladda ner här » 

Allmänna transportvillkor för internationell godstrafik med järnväg (ATV-CIM) »


produktvilkor

Produktvillkor

Här hittar du våra produktvillkor.
Tidigare produktvillkor finns samlade i Arkivet »

 

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Vagnslast inrikes »
Vagnslast plus »

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2012-11-22:

Vagnslast export » 
Vagnslast import »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Intermodal Flexibility Inrikes »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2009-06-04:

Intermodal Capacity Inrikes »
Intermodal Capacity Import Export » 
Intermodal Flexibility Import »
Intermodal Flexibility Export »
Intermodal Flexibility Import Norge »
Intermodal Flexibility Export Norge »

 

Bil
Bil inrikes »
PÖS-pallöverföringssystem »

Specialtransporter
Produktvillkor Special vagnslast och Special projekttåg för avtal tecknade fr o m 2014-02-14:

Special vagnslast inrikes » 
Special vagnslast export » 
Special vagnslast import » 
Special projekttåg inrikes »
Special projekttåg export » 
Special projekttåg import »


Tidigare produktvillkor hittar du i arkivet »


tillaggsavgifter

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter och belopp i godstrafik på järnväg 2020-05-01»

 

Tillval

Tillvalslista »

 

El och Diesel
Information om el- och dieselkostnader för transportavtal »

  

**  Basvärde 2020 är en prognos framtagen av Trafikverket för helåret 2020. Denna prognos är baserad på Trafikverkets  interna elhandelsrapport från oktober 2019. Basvärdet 2020 gäller för alla nytecknade avtal from  1 januari 2020.  Befintliga avtal har basvärde enligt gällande avtal.

 

Månad/Month

El [sek/kWh] RC

El [sek/kWh] RE / MB

Diesel [sek/liter]

Diesel [sek/liter] 

 

 

 

inkl. skatt

incl. tax

exkl. skatt

excl. tax

Basvärde 2020 **

0,5967

0,5547

   
September 2020 0,660 0,6121 14,00 6,49
Augusti 2020 0,8050 0,7463 12,62 5,39
Juli 2020 0,5960 0,5525 13,05 5,73
Juni 2020 0,5460 0,5066 14,01 6,50
Maj 2020 0,6190 0,5744 15,40 7,61
April 2020 0,6070 0,5630 16,15 8,21
Mars 2020 0,5480 0,5082 15,55 7,81
Februari 2020 0,4590 0,4230 15,63 7,87
Januari 2020 0,5030 0,4670 15,86 8,06
December 2019 0,5180 0,4723 15,55 7,81
November 2019 0,5580 0,5092 15,55 7,81
Oktober 2019 0,5400 0,4923 15,22 7,55
September-2019 0,5460 0,5118 15,40 7,60
Augusti -2019 0,5080 0,4625 15,62 7,78
Juli - 2019 0,4920 0,4483 15,62 7,78
Juni - 2019 0,5380 0,4908 15,65 7,80
Maj - 2019 0,5090 0,4642 15,30 7,52
April - 2019 0,5620 0,5148 14,81 7,13
Mars - 2019 0,5830 0,5339 13,26 6,08
Feb - 2019 0,6030 0,5526 13,80 6,51
Jan - 2019 0,6220 0,5698 14,06 6,72

Basvärde 2019 **

0,5877

0,5600

 

 

 

DMT - Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg tillkommer som regel på lastbilstransporter med Green Cargo. Tillägget justeras månadsvis baserat på underlag från SCB.

Som ”lokalt” avses transporter understigande 100 km, medan ”fjärr” är transporter vilka är längre än 100 km.

 

Månad/Month Drivmedelstillägg
Diesel Supplement
 
  Lokalt/Local Fjärr/Long Distance

September-20

12% 17,6%

Augusti-20

12,3% 18,1%

Juli-20

11,7% 17,1%

Juni-20

11,3% 16,3%

Maj-20

11,8% 17,3%

April-20

13,1% 19,5%

Mars-20

14,8% 22,7%

Februari-20

15,4% 23,9%

Januari-20

15,1% 23,2%

December-19

15,2% 23,6%

November-19

14,9% 22,9%

Oktober-19

15,1% 23,2%

September-19

14,7% 22,3%

Augusti-19

14,8% 22,8%

Juli-19

14,8% 22,8%

Juni-19

15,5% 23,9%

Maj-19

15,2% 23,3%

April-19

15,0% 23,0%

Mars-19

14,8% 22,6%

Februari-19

14,2% 21,4%

Januari-19

14,7% 22,3%

 

Farligt gods-tillägg
Vid transport av farligt gods tar vi ut ett farligt godstillägg. Tillägget läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas tillägget på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes kundavtal gäller befintliga rutiner, det vill säga tilläggen registreras i prisbilagan.

Från 1 januari 2019 gäller följande avgifter:

Farligt gods tillägg på järnväg: 300 SEK/enhet (vagn)
Farligt gods tillägg på järnväg + bil: 435 SEK/enhet (vagn)


pris

Spåravgifter

Hamn-, spår- eller terminalavgift och liknande avgifter som Green Cargo belastas vid trafikering på kommunal eller privat spåranläggning för kundens räkning, har Green Cargo rätt att debitera kunden.

Aktuell avgift läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas spåravgiften på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes avtal gäller befintliga rutiner, det vill säga spåravgiften registreras i prisbilagan.

Spåravgifter i SEK (uppdaterad 2020-09-01)

Från och med 2020-05-01 har vi en ny prislista för tilläggsavgifter