normalvilkor

Normalvillkor

Green Cargo normalvillkor i järnvägstrafik finns att ladda ner här » 


produktvilkor

Produktvillkor

Här hittar du våra produktvillkor.
Tidigare produktvillkor finns samlade i Arkivet »

 

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Vagnslast inrikes »
Vagnslast plus »

Vagnslast, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2012-11-22:

Vagnslast export » 
Vagnslast import »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2014-12-19:

Intermodal Flexibility Inrikes »

Intermodal, produktvillkor för avtal tecknade fr o m 2009-06-04:

Intermodal Capacity Inrikes »
Intermodal Capacity Import Export » 
Intermodal Flexibility Import »
Intermodal Flexibility Export »
Intermodal Flexibility Import Norge »
Intermodal Flexibility Export Norge »

Bil
Bil inrikes »
PÖS-pallöverföringssystem »

Specialtransporter
Produktvillkor Special vagnslast och Special projekttåg för avtal tecknade fr o m 2014-02-14:

Special vagnslast inrikes » 
Special vagnslast export » 
Special vagnslast import » 
Special projekttåg inrikes »
Special projekttåg export » 
Special projekttåg import »


Tidigare produktvillkor hittar du i arkivet »


tillaggsavgifter

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter och belopp i godstrafik på järnväg »

 

Tillval

Tillvalslista »

 

El och Diesel
Information om el- och dieselkostnader för transportavtal »

  

**  Basvärde 2019 är en prognos framtagen av Trafikverket för helåret 2019. Denna prognos är baserad på Trafikverkets  interna elhandelsrapport från oktober 2018. Basvärdet 2019 gäller för alla nytecknade avtal from  1 januari 2019.  Befintliga avtal har basvärde enligt gällande avtal.

 

Månad/Month El [sek/kWh] RC  El [sek/kWh] RE Diesel [sek/liter] Diesel [sek/liter] 
      inkl. skatt
incl. tax
exkl. skatt
excl. tax
Basvärde 2019 ** 0,5877 0,5600    
dec-18 0,604 0,5533 13,84 6,54
nov -18 0,659 0,6047 13,48 6,25
okt - 18 0,610 0,5600 13,70 6,43
Sept -18 0,548 0,5020 14,13 6,64
Aug - 18 0,530 0,4850 14,35 6,82
 Juli -18  0,530  0,4846  13,58  6,20
Juni - 18 0,531 0,4857 13,09 5,81
Maj - 18 0,542 0,4946 12,94 5,69
Apr - 18 0,523 0,4774 13,41 6,07
Mar - 18 0,465 0,4236 12,69 5,66
Feb - 18 0,514 0,4682 12,52 5,53
Jan -18 0,497 0,4527 11,98 5,09
Basvärde 2018 0,518 0,4820    
Dec - 17 0,524 0,4781 12,45 5,47
Nov-17 0,570 0,5205 11,73 4,89
Okt - 17 0,612 0,5593 11,86 5,00
Sept - 17 0,60 0,5477  11,79  4,94
Aug - 17 0,543 0,4957 11,63 4,81
Juli -17 0,529 0,4825 11,86 5,00
Juni -17 0,509 0,4635 11,90 5,03
Maj-17 0,521 0,4749 12,02 5,13
April-17 0,549 0,5014  13,45  5,24
Mars - 17 0,550 0,5017  13,00  5,04
 Feb -17 0,613 0,557 12,59  4,71
 Jan -17  0,60  0,549 12,46  4,61
Basvärde 2017 0,563  0,515    
Dec -16 0,606   12,07 4,30
Nov -16 0,597   11,75 4,04
Okt - 16 0,632   12,04 4,24
Sept - 16 0,632   12,21 4,38
Aug - 16 0,656 *   11,63 3,91
Juli - 16 0,545   11,33 3,67
Juni -16 0,525   11,32 3,67
Maj  -16 0,604   11,04 3,44
April -16 0,537   10,93 3,35
Mars -16 0,597   10,84 3,79
Feb -16 0,581   11,40 4,24
Jan - 16 0,578   11,43 4,26
Basvärde 2016 0,597      
Dec- 15 0,591   11,47 4,30
Nov - 15 0,580   11,62 4,42
Okt - 15 0,588   12,16 4,85
Sept - 15 0,554   12,41 5,05
Aug - 15 0,577   12,67 5,26
Juli - 15 0,562   12,26 4,93
Juni - 15 0,568   12,29 4,95
Maj - 15 0,606   11,86 4,61
April - 15 0,603   11,52 4,33
Mar - 15 0,600   11,94 4,93
Feb - 15 0,634   12,64 5,49
Jan - 15 0,629   12,84  5,65
Basvärde 2015 0,671      

 

DMT - Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg tillkommer som regel på lastbilstransporter med Green Cargo. Tillägget justeras månadsvis baserat på underlag från SCB.

Som ”lokalt” avses transporter understigande 100 km, medan ”fjärr” är transporter vilka är längre än 100 km.

 

Månad/Month Drivmedelstillägg
Diesel Supplement
 
  Lokalt/Local Fjärr/Long Distance

December-18

15,8% 24,2%

November-18

15,9% 24,6%

Oktober-18

15,5% 23,8%

September-18

15,1% 23,1%

Augusti - 18 (uppdaterat pga reduktionsplikten)

15,0 % 23,0 %

Juni -18

14,7 % 22,3 %
Juni-18 14,7 % 22,4 %
Maj - 18 13,9 % 21,0 %
April - 18 13,3 % 19,6 %
Mars - 18 13,4 % 19,8 %
Februari - 18 13,6 % 20,2 %
Januari - 18 13,1 % 19,4 %
December - 17 13,0 % 19,1 %
November -17 12,6 % 18,3 %
Oktober - 17 12,0 % 17,5 %
September - 17 11,9 % 17,1 %
Augusti - 17 11,9 % 17,2 %
Juli - 17 11,9 % 17,2 %
Juni - 17 12,3 % 17,9 %
Maj - 17 12,9 % 18,8 %
April - 17 12,6 % 18,3 %
Mars - 17 12,9 % 18,9 %
Februari - 17 12,9 % 18,9 %
Januari - 17 12,8 % 18,8 %
December - 16 12,1 % 17,5 %
November - 16 12,3 % 17,8 %
Oktober - 16 11,5 % 16,4 %
September - 16 11,4 % 16,2 %
Augusti - 16 11,7 % 16,7 %
Juli - 16 11,7 % 16,7 %
Juni - 16 11,1 % 15,7 %
Maj - 16 10,7 % 14,9 %
April - 16 10,7 % 14,7 %
Mars - 16 10,1 % 13,8 %
Februari - 16 9,9 % 13,5 %
Januari - 16 10,2 % 14,0 %
December - 15 11,1 % 15,5 %
November - 15 11,1 % 15,6 %
Oktober - 15 11,2 % 15,8 %
September - 15 11,7 % 16,6 %
Augusti - 15 12,7 % 18,5 %
Juli - 15 12,7 % 18,5 %
Juni - 15 13,0 % 19,0 %
Maj - 15 12,6 % 18,3 %
April - 15 12,6 % 18,2 %
Mars - 15 12,6 % 18,1 %
Februari - 15 11,4 % 15,9 %
Januari - 15 12,2 % 17,3 %
December - 14 13,2 % 19,3 %
November - 14 13,5 % 19,9 %
Oktober - 14 14,1 % 21,0 %
September - 14 14,1 % 20,9 %
Augusti - 14 14,1 % 21,0 %
Juli - 14 14,1 % 21,0 %
Juni - 14 14,0 % 20,6 %
Maj - 14 14,1 % 20,8 %
April - 14 14,0 % 20,7 %
Mars - 14 14,1 % 20,8 %
Februari - 14 14,2 % 20,8 %
Januari - 14 14,4 % 21,4 %
December - 13 14,3 % 21,2 %
November - 13 14,4 % 21,4 %
Oktober - 13 15,1 % 22,7 %
September - 13 14,9 % 22,3 %
Augusti - 13 14,5 % 21,4 %
Juli - 13 14,5 % 21,4 %
Juni - 13 14,1 % 21,1 %
Maj - 13 13,9 % 20,4 %
April - 13 15,0 % 22,4 %
Mars - 13 15,8 % 23,7 %
Februari - 13 15,2 % 22,6 %
Januari - 13 15,0 % 22,3 %
Ingångsvärde 8,3 % 10,7 %

 

Farligt gods-tillägg
Vid transport av farligt gods tar vi ut ett farligt godstillägg. Tillägget läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas tillägget på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes kundavtal gäller befintliga rutiner, det vill säga tilläggen registreras i prisbilagan.

Från 1 januari 2013 gäller följande avgifter:

Farligt gods tillägg på järnväg: 300 SEK/enhet (vagn)
Farligt gods tillägg på järnväg + bil: 435 SEK/enhet (vagn)


pris

Spåravgifter

Hamn-, spår- eller terminalavgift och liknande avgifter som Green Cargo belastas vid trafikering på kommunal eller privat spåranläggning för kundens räkning, har Green Cargo rätt att debitera kunden.

Aktuell avgift läggs på vid beställningstillfället. På fakturan redovisas spåravgiften på egen rad under rubriken Tillägg.

Ovanstående rutin gäller enbart inrikes kundavtal. För utrikes avtal gäller befintliga rutiner, det vill säga spåravgiften registreras i prisbilagan.

Spåravgifter i SEK (uppdaterad 2018-09-03)