Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

På grund av infrastrukturarbete i Maschen, så är det begränsad framkomlighet på banan samt att det på grund av urspårningen i Trelleborg inte går att styra om några transporter via färja. Med anledning av detta har Green Cargo blivit tvungna att sätta ett avsändningsförbud för exportvolymer via Malmö mot Maschen (mot Amx, Amfg, Xmas). Avsändningsförbudet gäller från och med 11 maj och tills vidare. För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Läs mer

På grund av en urspårning vid Trelleborg så är banan avstängd för reparationsarbete. Med anledning av detta har Green Cargo blivit tvungna att sätta ett avsändningsförbud till och från Trelleborg från och med den 10 maj. Prognos från Trafikverket för när banan är åter i drift är satt till den 17 maj. För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Läs mer

EU-kommissionen vill införa hårdare krav på tysta järnvägssträckor för att minska buller från godsvagnar. Kravet innebär att befintliga godsvagnar, som idag har gjutjärnsbromsar ska utrustas med kompositbromsblock eller skivbromsar. Kraven börjar gälla i december 2024. Tyskland och Schweiz har valt att gå in med lagkravet redan 2021 och det innebär att efter den 13 december 2020 får inga vagnar med gjutjärnsblock trafikera dessa länder.

Läs mer

Skärpta krav på transport av farliga avfall

Läs mer