Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

På grund av branden i Hässleholm är järnvägstrafiken kraftigt påverkad. I och med branden går tågtrafiken nu med reducerad kapacitet, vilket innebär att vi för tillfället ansöker om alternativ kapacitet mellan Hallsberg och Malmö samt omvänt via Göteborg och Västkustbanan. Men i och med att det är många järnvägsoperatörer som delar på infrastrukturen, så är det osäkert hur många tåglägen Trafikverket kan tilldela per dygn på en redan hårt belastad sträcka. Vårt fokus just nu är att anordna nya tåglägen för omledning med prioriterade flöden.

Läs mer

© 2014 Green Cargo