Planerade banarbeten och aktuella händelser i vår trafik

År
Månad

Vi har just nu ett ansträngt läge i infrastrukturen som påverkar Green Cargos transporter.

Läs mer

I kölvattnet av de höga temperaturerna runt om i landet har risken för solkurvor ökat betydligt och på ett antal bansträckor är antingen hastigheten nu nedsatt alternativt är banan tillfälligt avstängd för trafik.

Läs mer

Vi är stolta över att vi i svåra tider kan se till att viktigt gods når mottagare i tid både nationellt och internationellt och vi är glada att kunna konstatera att kundnöjdheten ligger på en hög nivå. Vi håller fortsatt en hög stabilitet i våra leveranser med hög punktlighet både i järnvägssystemet och i leveransen till våra kunder. Samtidigt sjunker transportvolymerna inom vissa segment.

Läs mer

Vårt mål är alltid att hålla vår produktion igång för att bidra till att säkerställa den svenska och europeiska leveranskedjan. Vi har fortfarande ett stabilt läge både i vår produktion och leverans, och vi har flera nya förfrågningar som vi glädjande tar hand om, men vi ser också minskade och inställda transportbehov i vissa branschsegment.

Läs mer

Vi är glada att efterfrågan på säkra transporter ökar, speciellt i tider som dessa. Vi som arbetar på Green Cargo känner stolthet att våra godståg fortsätter att rulla för våra kunder, miljön och samhället i stort. Det är nu mer än någonsin angeläget att viktiga leveranser når sin slutdestination – nationellt som internationellt – och att de kommer slutkonsumenterna tillgodo i rätt tid.

Läs mer

Vi håller fortsatt en hög stabilitet i våra leveranser med hög punktlighet både i järnvägssystemet och i leveransen till kund. Vi är stolta över att vi i svåra tider kan se till att viktigt gods når mottagare i tid både nationellt och internationellt och vi är glada att kunna konstatera att kundnöjdheten ligger på en mycket hög nivå.

Läs mer

Vi håller fortsatt en hög stabilitet i våra leveranser med hög punktlighet både i järnvägssystemet och i leveransen till kund. Vi är stolta över att vi i svåra tider kan se till att viktigt gods når mottagare i tid både nationellt och internationellt och vi är glada att kunna konstatera att kundnöjdheten ligger på en mycket hög nivå.

Läs mer

Vårt mål är alltid att hålla vår produktion igång för att bidra till att säkerställa den svenska och europeiska leveranskedjan. Vi har fortfarande ett stabilt läge både i vår produktion och leverans, även om läget snabbt kan förändras. Vi ser minskade transportbehov i vissa branschsegment men också ett ökat transportbehov i andra. Våra medarbetare jobbar hårt och med stolthet för att godset ska komma fram till sin destination i Sverige, Norge och övriga Europa.

Läs mer

Vårt mål är alltid att hålla vår produktion igång för att bidra till att säkerställa den svenska och europeiska leveranskedjan. Vi har just nu ett stabilt läge både i vår produktion och leverans, även om läget snabbt kan förändras. Vi ser minskade transportbehov i vissa branschsegment men också ett ökat transportbehov i andra, vilket med största sannolikhet är en effekt av att långväga godstransporter med lastbil har utmaningar.

Läs mer

Vi har fortsatt stabilt läge både i vår produktion och leverans. Även om vi ser minskade transportbehov i vissa branschsegment, finns ett ökat transportbehov i andra. Det gör att vi hittills bibehåller stabilitet i vår produktion och att vi också kan ta emot de nya behoven av godstransporter för skandinaviskt näringsliv och på så sätt stärka dagligvaruhandeln.

Läs mer

© 2014 Green Cargo