Det har varit stopp i trafiken på Västra stambanan på grund av ett planerat banarbete som drog ut på tiden och förlängdes med ett och ett halvt dygn, vilket innebar stor påverkan på Green Cargos transporter. Trafiken är nu återstartad, men till en början öppnades ett spår, dock med mycket begränsad framkomlighet. Den 1 juli öppnades även det andra spåret för trafik. Under stoppet har Green Cargo aktivt ansökt till Trafikverket om att leda om trafiken över Värmlandsbanan i så stor utsträckning som möjligt.

Natten mellan den 1 juli och 2 juli inträffade en olycka mellan Malmö och Lund med stopp i tågtrafiken på alla sträckor till och från Malmö. Trafiken förväntas kunna återupptas tidigast fredagen den 3/7 kl 05.00 med begränsad spårkapacitet. Även denna störning får påverkan på Green Cargos trafik.

I tillägg till ovanstående större infrastrukturhändelser de senaste dygnen har det också förekommit ett antal solkurvor i infrastrukturen kopplat till de höga temperaturerna vi har runtom i landet. På ett antal bansträckor är antingen hastigheten nu nedsatt, alternativt är banan tillfälligt avstängd för trafik.

För ytterligare information om huruvida just din transport påverkas med anledning av ovanstående händelser, kontakta din ordinarie kundkoordinator hos vår Kundservice.