Green Cargo har därför kommit överens med de lokala fackliga parterna om att under 1 maj – 30 september införa korttidspermittering med 20 % för endast delar av vår administrativa personal. De medarbetare som omfattas av korttidspermittering har befattningar som vi i dagsläget bedömer kan prioritera bort vissa arbetsuppgifter under en begränsad tid. Vår personal kan snabbt växla upp igen till normalläge.

Detta berör alltså inte vår produktionspersonal, Kundservice eller Driftcenter – detta görs utan att på något sätt sänka vår produktions- och leveransförmåga gentemot våra kunder och samarbetspartners. Våra medarbetare fortsätter att jobba hårt och med stolthet för att godset ska komma fram till sin destination i Sverige, Norge och övriga Europa. Och vi har transportkapacitet att kunna ta emot mer volymer från våra kunder.

Vi är mycket glada över den fina respons vi får på hög upplevd kundnöjdhet av både kunder och samarbetspartners. I våra dagliga avstämningar ser våra tvärfunktionella team till att rätt prioriteringar och justeringar görs för att upprätthålla vår verksamhet och för att fortsätta leverera med hög punktlighet.

Liksom andra bolag, tar vi på Green Cargo utvecklingen av Covid-19 på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer noga för att säkra att vår verksamhet är stabil och att vi internt begränsar smittspridningen av Covid-19 så långt vi kan.

Vår Kundservice står till ditt förfogande precis som vanligt för dina frågor.

Med vänlig hälsning

Richard Kirchner
Marknadsdirektör Green Cargo

 

För mer information om Covid-19:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.msb.se

www.krisinformation.se