Vi får nya förfrågningar som vi glädjande tar hand om, men vi ser nu också tydligt minskade och inställda transportbehov i vissa branschsegment. I våra dagliga avstämningar ser våra tvärfunktionella team till att rätt prioriteringar och justeringar görs för att upprätthålla vår verksamhet och för att fortsätta leverera med hög punktlighet.

Tillsammans har vi snabbat upp processen för extratåg och nya förfrågningar och strävar efter att omfördela den frigjorda kapacitet som uppstått inom vissa branschområden. På grund av rådande läge är tyvärr de totala transportvolymerna lägre, framförallt inom branscher som bil, bränsle och stål.

Vi är glada över den fina respons vi får på hög upplevd kundnöjdhet av både kunder och samarbetspartners. Godstransporter på järnväg är en viktig grund för Sveriges välstånd och konsumtion. Många av Sveriges industriföretag förlitar sig på en fungerande godsjärnväg, som miljö- och kapacitetsmässigt är oslagbar jämfört med andra transportslag.

Liksom andra bolag, tar vi på Green Cargo utvecklingen av Covid-19 på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer noga för att säkra att vår verksamhet är stabil och att vi internt begränsar smittspridningen av Covid-19 så långt vi kan.

Vi står till ditt förfogande om du har några frågor.

Green Cargo Kundservice

 

För mer information om Covid-19:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.msb.se

www.krisinformation.se