Påverkan banarbeten augusti-september

 

 • Tunadal stängt perioden 200706 – 201004.
 • Ett dygns längre ledtid från Drammen 200622–200814.
 • Kan bli ett dygns längre ledtid för transporter från Malmö lokalt, Arlöv, Örtofta norrut under perioden 200706–200809 samt 200824–200830.
 • Ett dygns längre ledtid för transporter norrifrån mot Arlöv och Örtofta perioden 200706–200809 samt 200824–200830.
 • Ingen trafik till Jordbro 200814.
 • 4 timmar tidigare avgång/ankomst Kälarne perioden 200827–200830 samt 200914–200918 samt 201005–201009.
 • Minskad kapacitet Ånge-Hallsberg 200831–201030, kan innebära längre ledtider.
 • Ca 2 timmar Senare avgång/ankomst Lilla Edet 200831.
 • 3 timmar senare avgång/ankomst Lilla Edet 200924–200925.
 • ca 2 timmar senare växling i Östavall perioden 200803–200807.
 • Ingen trafik till/från Kiruna perioden 200810–200811, 200817–200818, 200824–200825, 200921–200922.
 • Ca 2 timmar Senare avgång/ankomst Alby perioden 200824–200904.
 • Transporter från Norrland Söderut får ett dygns längre ledtid perioden 200803–200904.
 • Minskad kapacitet Sundsvall - Ånge perioden 200907–200918, 201015–201020.
 • Ingen trafik till/från Vetlanda/Kvillsfors 200924–200927.
 • Minskad kapacitet Halmstad perioden 200925.
 • Ingen trafik till/från Varberg 200925.

 

Banarbete Malmö
200715–200807

 • Begränsad kapacitet på Malmö godsbangård.
 • Kan bli längre ledtider till stationerna Sölvesborg, Karlshamn, Mörrum, Nässjö, Älmhult och Malmö lokalt.
 • Volymer till och från Halmstad via Malmö får ett dygns längre ledtid.


Kunder med specifika körplaner trafikeras utefter dessa.

För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.