Påverkan banarbeten februari

 

  • Transporter från Malmö mot Göteborg lokalt, Göteborg Skandiahamnen, Göteborg Älvsborgshamnen, Göteborg Terminals APM, Göteborg Bilhamnen, Arendal, Mimab terminalerna, Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg Volvo, Pölsebo, Lilla Edet, Bohus, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal får ett dygns längre ledtid.  Perioden 200210–200219
  • Transporter från Göteborg mot Malmö lokalt, Trelleborg, Sölvesborg, Karlshamn samt vidare söderut får ett dygns längre ledtid perioden 200210–200219
  • Transporter från Göteborg mot Helsingborg lokalt får ett dygns längre ledtid. Perioden 200210–200219
  • 1,5 timme Senare ankomst Halmstad perioden 200210–200219Kunder med specifika körplaner trafikeras utefter dessa.

 

För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.