Under sommaren anpassar vi trafiken, det innebär att några orter i nätverket inte trafikeras eller reduceras och att vissa ledtider blir längre.

Kunder med systemtransporter och särskilda körplaner trafikeras utefter dessa.

 

I bifogad fil finns de orter som har anpassats/reducerats. 

Sommartrafik 2020

 

För ytterligare information om just din transport, kontakta din ordinarie kundkoordinator på Kundservice.


Med vänliga hälsning 
Green Cargo Kundservice