Flit 1: En 4-axlig lådvagn för skrottransporter
Littera: Eaos

Flit 2: En 2-axlig lådvagn för skrottransporter
Littera: Elos

Flit 3: En 4-axlig lådvagn för skrottransporter
Littera: Eanos

Flit 4: En 4-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Himrrs = 2 x Hbbins

Flit 5: En 2-axlig sluten vagn med skiljeväggar för papper/pallat gods
Littera: Hbbillns, Hbillns-v

Flit 6: En 2-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Hbbins, Hbins-v

Flit 7: En 2-axlig sluten vagn med skiljeväggar för papper/pallat gods
Littera: Hbikks-t, Hbikks-tx, Hbillns, Hbillns-x

Flit 8: En 2-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Hbbinss

Flit 9: En 2-axlig sluten vagn för framför allt papperstransporter
Littera: Hbis, Hbins, Hbins-yy

Flit 10: En 2-axlig sluten vagn med huvar för sågade trävaror
Littera: Kbis

Flit 11: En 2-axlig öppen vagn för diverse gods såsom stålprodukter, slipers mm
Littera: Kbps

Flit 12: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgns-a

Flit 13: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgjns, Lgjs

Flit 14: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgjns-w

Flit 15: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgjns-wk

Flit 16: En 2-axlig containervagn
Littera: Lgns

Flit 17: En 4-axlig containervagn
Littera: Sgnss, Sgns

Flit 19: En 2-axlig öppen vagn (kommer inom en snar framtid att försvinna)
Littera: Oms-x, Os-x

Flit 20: En 2-axlig öppen vagn med sidolämmar för diverse gods såsom stålprodukter, slipers mm
Littera: Os

Flit 21: En 4-axlig öppen vagn med sidolämmar för diverse längre gods, stål produkter mm
Littera: Res

Flit 22: En 4-axlig öppen vagn för diverse längre gods, stålprodukter mm
Littera: Rs

Flit 23: En 4-axlig öppen vagn för diverse längre gods, stålprodukter mm
Littera: Rs-l

Flit 24: En 4-axlig öppen vagn för container, massaved
Littera: Sgs

Flit 25: En 2-axlig öppen vagn för diverse gods såsom massaved, stålprodukter, sliper mm
Littera: Kbps-x

Flit 26: En 2-axlig öppen vagn för massaved och timmer
Littera: Lnps-a (4-bankars)

Flit 27: En 2-axlig öppen vagn för massaved och timmer
Littera: Lnps (6-bankars)

Flit 28: En 4-axlig öppen vagn för massaved och timmer
Littera: Laaps

Flit 29: En 4-axlig kortkopplad huvvagn (2 axlar per vagnhalva) för lastbilshytter, bilar
Littera: Laaeilprss, Laaeilprs

Flit 30: En 4-axlig vagn för container och trailer
Littera: Sdgms

Flit 31: En 6-axlig vagn för container och trailer (semitrailer)
Littera: Sdggmrs (typ T2000)

Flit 32: En 6-axlig vagn för container och trailer (mega- och semitrailer)
Littera: Sdggmrss (typ Twin)

Flit 33: En 4-axlig vagn med plåthuvar, för coilsrullar
Littera: Shimmns-sh

Flit 34: En 4-axlig vagn med kapellhuv, för coilsrullar
Littera: Shimmns-m

Flit 35: En 4-axlig öppen vagn, för coilsrullar
Littera: Shmms-gu