Lgs-x är specialvagnar för transporter lastbil/järnväg av 2 st 6 m rullflak. Rullflaken skall uppfylla tekniska krav enligt svensk standard (SS-3021).

Landsvägstransport utförs av lastbil som har påbyggd lastväxlarutrustning. Vid lossning från vagnen används lastbilens vinsch och det lastade rullflaket, som vilar på vagnens styrram och rullagrade vändskiva, vrids 45 grader i horisontalplanet. Därefter kopplas lastbilens lastväxlare till rullflakramens lyftbygel, och rullflaket dras över på lastbilen. Överföringen tar bara några minuter. Under järnvägstransport är rullflaken förreglade på vagnen i sid- och längsled.

På vagnen kan lastas två stycken sex meters rullflak med max bruttovikt 13300 kg per flak, totalt 26,6 ton.

Lastschema finns här.

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Lgs-x

Vagnnummer

  442 6 237-241, 243-258
Lastytans längd = L

mm

2x6210
Lastytans bredd = B

mm

2600, max på landsväg
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Egenvikt

kg

13300
Lastytans höjd = H1

mm

1375
Axelavstånd = A

mm

8375

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

90

18,7

22,7

26,7

 

S

18,7

22,7