E-lådvagnar »

Vagnar med fasta väggar avsedda för massgods såsom skrot och långgods.

K-flakvagnar »

Vagnar för transport av blandat gods, t.ex. timmer och sågade trävaror.

L-flakvagnar »

Vagnar för transport av timmer och massaved.

O-flakvagnar »

Vagnar med fällbara lämmar och stolpar.

R-flakvagnar »

Vagnar med stolpar och i vissa fall fällbara lämmar.

S-flakvagnar »

 

Lådvagnar special »