Kbps-x har tio stolpar av höghållfast stål på varje långsida.
I inrikestrafik är vagnen godkänd för 22,5 t axellast vilket innebär en bruttolast på 33 ton.

Läs mer »