Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.

Läs mer »

Lnps 4-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.

Läs mer »

Laaps är vagnar avsedda för för transport av rundvirke; timmer eller massaved.

Läs mer »