Laaps 012: Vagnen är konstruerad för 30 ton axellast. Vagnen är utrustad med axlar som tillåter stax 30 ton.

Laaps 013: Vagnen är konstruerad för 30 ton axellast. Vagnen är utrustad med axlar som tillåter stax 25 ton.

Laaps-vagnarna inryms i lastprofil C.

Stolpindelning är från gavel till gavel.

2000+2200+1300+1900+1300+2200+2000=12 900mm

Flitgrupp: 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Laaps 012

Vagnnummer

  430 9 000 - 105
Lastytans längd = L

mm

12900
Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3500
Längd över buffertar = L1

mm

27840 (2x13920)
Egenvikt

kg

26100 (2x13050)
Lastytans höjd = H1

mm

1340
Lastarea

m2

9,2
Axelavstånd = A

mm

2x9200

RIV

  Nej

Lastgräns (ton), utf A

 

A

B

C

D

 

S

37,9

45,9

53,9

63,9

 

120

0

GC

E

100

73,9

 

Littera och typ

Enhet

Laaps 013

Vagnnummer

  430 9 106 - 185
Lastytans längd = L

mm

12900
Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3500
Längd över buffertar = L1

mm

27840 (2x13920)
Egenvikt

kg

25350 (2x12675)
Lastytans höjd = H1

mm

1340
Lastarea

m2

9,2
Axelavstånd = A

mm

2x9200

RIV

  Nej

Lastgräns (ton), utf A

 

A

B

C

D

 

S

38,7

46,7

54,7

64,7

 

120

0

GC

E

100

74,7