Sgmns-u är avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods etc. Vagnen har två plåtbehållare á 8 meter, vilka är utrustade med varsin dörr.

Läs mer »