Behållarna skall alltid stå kvar på vagnen vid lastning och lossning. De får endast lyftas av vid UH-åtgärder, och då tomma samt med borttagna säkringar mot vagnsramen. De har även fästringar för nät eller presenning.

 

Littera och typ

Enhet

Sgmns-u

Vagnnummer

 

455 1 200 - 217

Lastytans längd

mm

2 x 7980
Lastytans bredd

mm

2910
Sidoväggshöjd

mm

2130
Längd över buffertar

mm

17640
Lastyta

m2

2 x 23,2
Egenvikt

kg

27300 inkl behållare, 19300 utan
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1435 inkl behållare, 1295 utan
Lastvolym

m3

2 x 49,5
Total vagnhöjd

mm

3565
Boggiavstånd

mm

12600
Axelavstånd i boggi

mm

1800
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

 

Nej

Lastgräns (ton)

 

A

B

C

D

 

S

36,7

44,7

52,7

62,7

 

120

0

Lastgräns (ton)

 

E

 

90

72,7

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

 

a-a

6

29,7

 

b-b

16

72,7