Vagnar inom nummerserien 370 2 000 - 370 2 399 har fyra fastspänningsanordningar för last. Vagnar med nummer 370 2 400 - 370 3 999 samt 370 6 110 - 370 6 255 har sex fastspänningsanordningar placerade enligt ritning vid vagnbeteckningarna.

Flitkategori: 20

Os-x: Vagnarna är utrustade med kortare stolpar med samma höjd som sidolämmarna. Dessa vagnar är i första hand avsedda för transport av skrot.

Flitkategori: 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 1

Vagnnummer 1

  370 0 000 - 419

Vagnnummer 2

  370 6 100 - 109

Lastytans längd = L

mm

12620
Lastytans bredd = B

mm

2866
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1120
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Golvyta

m2

36
Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5
Egenvikt

kg

12500
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1259
Axelavstånd = A

mm

8000
Max hjullast på golv

kg

5000
Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

19,5

23,5

27,5

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

2,0

18,0

 

b-b

5,0

22,0

 

c-c

8,0

27,5

 

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 2

Vagnnummer

  370 6 000 - 049

Lastytans längd = L

mm

12620
Lastytans bredd = B

mm

2866
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1120
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Golvyta

m2

36
Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5
Egenvikt

kg

12800
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1259
Axelavstånd = A

mm

8000
Max hjullast på golv

kg

5000
Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

19,0

23,0

27,0

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

 

a-a

2,0

18,0

 

b-b

5,0

22,0

 

c-c

8,0

27,0

 

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 3

Vagnnummer 1

  370 2 420 - 3 999

Vagnnummer 2

  370 7 000 - 8 611

Lastytans längd = L

mm

12620
Lastytans bredd = B

mm

2866
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Golvyta

m2

36
Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5
Egenvikt

kg

13400
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1269
Axelavstånd = A

mm

9000
Max hjullast på golv

kg

5000
Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

18,5

22,5

26,5

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

 

a-a

2,0

16,0

 

b-b

5,0

19,0

 

c-c

8,0

23,0

 

Littera och typ

Enhet

Os, Os-x alt. 4

Vagnnummer

  370 6 110 - 239

Lastytans längd = L

mm

12620
Lastytans bredd = B

mm

2866
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Golvyta

m2

36
Rymd med råge till gavlarnas höjd

m3

38,5
Egenvikt

kg

13700
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1269
Axelavstånd = A

mm

9000
Max hjullast på golv

kg

5000
Sidolämmarnas höjd = H2

mm

800

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

18,0

22,0

26,0

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

 

a-a

2,0

16,0

 

b-b

5,0

19,0

 

c-c

8,0

23,0