Rs 681, 691:
Skillnaden mellan dessa båda typer är endast egenvikt och lastgränser. Vagnarna är utrustade med tolv stolpar av pressad plåt på vardera långsidan, fyra fällbara hörnstolpar samt två stolpar vid vardera gaveln (längd 2044 mm). Vagnarna har tretton lastförstängningskrokar på vardera långsidan (brottbelastning 50 kN). Vissa vagnar av Rs typ 691 har 1,0 t större egenvikt än övriga, varför lastgränserna för dessa vagnar reduceras med 1,0 t. Vagnarna har fällbara gavellämmar.
Flitkategori: 22

Res är försedd med gavel och sidolämmar. Vagnnummer 393 6 000 - 393 6 024 har 0,5t större egenvikt än övriga varför lastgränsen för dessa vagnar är reducerad med 0,5t. Stolpar och lastförstängningskrokar överensstämmer helt med utrustningen för Rs 681, 691.
Flitkategori: 21

Rs-l har tretton rörstolpar på varje långsida och sex stolpar av rörprofil på varje gavel.
Flitkategori: 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Rs 681

Vagnnummer

  390 0 200 - 249
Lastytans längd = L

mm

19500
Lastytans bredd = B

mm

2750
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900
Längd över buffertar = L1

mm

20740
Golvyta

m2

53,6
Egenvikt

kg

23400
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1268
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

15700
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

**
 

S

40,5

48,5

56,5

 

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

ton

 

a-a

2

32

33

 

b-b

5

35

38

 

c-c

9

36

44

 

d-d

15

44

56,5

 

Littera och typ

Enhet

Rs 691

Vagnnummer

  390 0 250 - 1 317
Lastytans längd = L

mm

19500
Lastytans bredd = B

mm

2750
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900
Längd över buffertar = L1

mm

20740
Golvyta

m2

53,6
Egenvikt

kg

22500
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1268
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

15700
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

**
 

S

41,5

49,5

57,5

 

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

ton

 

a-a

2

32

33

 

b-b

5

35

38

 

c-c

9

36

44

 

d-d

15

44

57,5 (56,5)

 

Littera och typ

Enhet

Res

Vagnnummer

  393 6 000 - 119
Lastytans längd = L

mm

19500
Lastytans bredd = B

mm

2750
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900
Längd över buffertar = L1

mm

20740
Golvyta

m2

53,6
Egenvikt

kg

25500
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1268
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

15700
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60
Sidolämmarnas höjd

mm

800

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

**
 

S

38,5

46,5

54,5

 

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

ton

 

a-a

2

32

33

 

b-b

5

35

38

 

c-c

9

36

44

 

d-d

15

44

54,5

 

Littera och typ

Enhet

Rs-l

Vagnnummer 1

  390 0 001 - 085

Vagnnummer 2

  390 0 090 - 198
Lastytans längd = L

mm

20000
Lastytans bredd = B

mm

2800
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

900
Längd över buffertar = L1

mm

21240
Golvyta

m2

56,0
Egenvikt

kg

23500
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1290
Axelavstånd i boggi = A

mm

2000
Max hjullast på golv 200x350 mm

kg

5000
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

14200
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

90

40,5

48,5

56,5

 

S

40,5

48,5

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

ton

 

a-a

2

22

25

 

b-b

5

30

25

 

c-c

9

33

26

 

d-d

16

46

56,5