Lastprofil A, enligt nedanstående bild från Trafikverket, gäller för alla normalspåriga linjer i Sverige. Inom det streckade området får det inte installeras några strömförande detaljer (förutom strömavtagare).

Profil A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla transporter som överksrider Profil A kräver transportvillkor.