Antal och slag av lösa vagndelar anges på vagns långsidor.

Exempel:

För 12 lösa stolpar:

A betyder lös vagndel.    
1 är numret för stolpe i förteckningen nedan.   
12 är stolparnas antal.  

Den fullständiga benämningen på den lösa vagndelen kan vara utsatt.

På GreenCargo-vagnar förekommer endast ett fåtal av här angivna beteckningar.

1 Stolpe  
2 Löstagbar sidoläm på flakvagn  
3 Löstagbar gavelläm på flakvagn  
4 Löstagbar sidoväggslucka  
5 Löstagbar stolpe för förstängning av last  
6 Kätting  
7 Vev till biltransportvagn  
8 Presenningsstöd  
9 Svängel (med stolpar)  
10 Flyttbara lasttrösklar  
11 Underlag för mellangolv  
12 Bräda till mellangolv  
13 Insatsdörr med galler (för frukt, grönsaker o d)  
14 Förstängningsläm eller -dörr (för lös spannmål etc)  
15 Bur för fjäderfä eller småboskap  
16 Sittstång i vagn för fjäderfä  
17 Fodertråg  
18 Ställning för fodertråg  
19 Förstängningsbom eller skiljerem i hästvagn  
20 Skiljeläm eller löstagbar skyddsdyna i hästvagn  
21 Löstagbar bänk i hästvagn  
22 Grimma i hästvagn  
23 Fällstol i hästvagn  
24 Stångkoppel  
25 Golvtrall (av stål, bräder eller ribbor)  
26 Isbehållare  
27 Förstängningsvägg för isbehållare  
28 Ställning för isbehållare  
29 Bock eller krokstång för upphängning av kött  
30 Löstagbar tvärbalk för djuplastningsvagn  
31 Löstagbar balk för djuplastning  
32 Förankringsbalk För specialvagnar
33 Löst golvstycke För specialvagnar
34 Syrebehållare  
35 Förstängningsklots  
36 Förstängningsstång med eller utan klotsar För flakvagnar avsedda för transport av bilar
37 Förtöjningsrem För flakvagnar avsedda för transport av bilar
38 Liten balk för flyttbar lastbrygga För flakvagnar avsedda för transport av bilar
39 Löstagbar lastsadel för svängelvagn (för ångpannor o d)  
40 Reservhalvkoppling för värme  
41 Brandsläckare  
42 Förstängningsklots för motorfordon

För flakvagnar, avsedda för transport av bilar

43 Uppkörningsramp, överfart

För flakvagnar, avsedda för transport av bilar

44 Räckdel (rak)  
45 Räckdel (böjd)  
46 Bromsspindel  
47 Metallvagga för plåtrullar  
48 Täckskiva för märkning  
49 Lastram för specialgods