G-slutna vagnar »

Vagnar avsedda för Postens transporter.

H-slutna vagnar »

Vagnar avsedda för t.ex pappersrullar, långgods mm. Vagnarna är försedda med stora lätt manövrerbara aluminiumdörrar. Vissa vagnar är utrustade med lastavskiljande mellanväggar.

K-huvvagnar »

Vagnar försedda med skjutbara huvar för transport av sågade trävaror eller stålprodukter.

S-huvvagnar »

Vagnar avsedda för transport av plåtrullar (coils) som lastas liggande i vaggor.