Hbbillns har två dörrar av aluminium per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöverrattar, placerade på vagnsgavlarna. Innan dörr längsförflyttas ska tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge. Vid alla vagnsrörelser ska alla dörrarna vara stängda och reglade med manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador på dörrarna.

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastförstängningsband (textil- eller stålband) placerade 700 och 1600 mm över golv. På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns också en surrningsögla, placerad 1300 mm över golv. Dessutom finns tolv surrningsöglor, för t ex lastförstängningsband, nedsänkta i golvet närmast skjutdörrarna, på vardera långsidan. Vagnen är utrustad med plyfagolv.

Vagnarna är utrustade med förreglingsbara lastavskiljande väggar (låslägen på delning varje 45 mm) och i längsled förskjutbara lastavskiljande skivor i plywood. Standard per vagn är 2 väggar och 4 skivor, vilkas längd är avräknade från lastytan.

Flitkategori: 5

Lastkapacitet Hbbillns kan lasta 39 EUR-pallar enkelstaplat. »Se pallschema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Hbbillns

Vagnnummer

  245 7 000- 243
Lastytans längd = L

mm

ca 13750
Lastytans bredd = B

mm

2900
Sidoväggshöjd = H3

mm

2100
Längd över buffertar = L1

mm

15500
Golvyta

m2

ca 40
Dörrbredd = B1

mm

7000
Dörrhöjd = H2

mm

2800
Takhöjd invändigt = H4

mm

2800
Volym till överkant sidovägg

m3

ca 84
Egenvikt

kg

15800
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1200

Total vagnhöjd = H5

mm

4275
Axelavstånd = A

mm

9000
Max hjullast på golv

kg

5000

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 
 

S

16,2

20,2

25,2

29,2

**
 

120

0