Hbbins har två dörrar av aluminium per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöverrattar, placerade på vagnsgavlarna. Innan en dörr längsförflyttas ska tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge.

Vid alla vagnsrörelser ska samtliga dörrar vara stängda och reglade, med manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador på dörrarna.

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastförstängningsband (textil- eller stålband), placerade 700 och 1600 mm över golvet. Vagnen är utrustad med plyfagolv.

På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns också en surrningsögla, placerad 1300 mm över golvet. Dessutom finns tolv surrningsöglor, för t ex lastförstängningsband, nedsänkta i golvet på vardera långsidan närmast skjutdörrarna.

Flitkategori: 6

Lastkapacitet Hbbins kan lasta 40 EUR-pallar enkelstaplat: Se pallschema »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Hbbins

Vagnnummer  

246 9 100 - 349, 247 0 130 - 389

Lastytans längd = L

mm

14240
Lastytans bredd = B

mm

2900
Sidoväggshöjd = H3

mm

2100
Längd över buffertar = L1

mm

15500
Golvyta

m3

41,3
Dörrbredd = B1

mm

7000
Dörrhöjd = H2

mm

2800
Takhöjd invändigt = H4

mm

2800
Volym till tak

m3

108
Volym till överkant sidovägg

m3

87
Egenvikt

kg

15000
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1200
Total vagnhöjd = H5

mm

4275
Axelavstånd = A

mm

9000
Max hjullast på golv

kg

5000

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 
 

S

17

21

26

30

**
 

120

0