Hbillns har fyra dörrar av aluminium per sida och är byggda för 22,5 tons axellast.

Öppning och stängning av dörrarna framgår av bilden nedan. Anvisningar finns även på vagnsdörrarna. Vid växling ska dörrarna alltid vara stängda och reglade för att undvika skador på dörrarna. Av bilden framgår bl a att dörr 3 alltid ska öppnas först och stängas sist samt att dörrarna 2 och 3 före regling ska tryckas in mot vagnen i båda ändarna. Reglingen bör kontrolleras genom att känna efter att dörrarna inte kan dras utåt med handtaget i reglat läge.

Fästen för lastförstängningsförband finns nedtill vid golvet i varje gavelhörn (eller ca 400 mm över golvet) samt i golvet ca 3 m från varje gavel vid vardera långsidan. Vagnen är utrustad med trägolv.

Vagnarna är utrustade med förreglingsbara lastavskiljande väggar och i längsled förskjutbara lastavskiljande skivor av plywood. Standard per vagn är 2 väggar och 4 skivor, vilkas längd är avräknade från lastytan.

Flitkategori: 7

Lastkapacitet Hbillns kan lasta 28 EUR-pallar enkelstaplat i ett lager enligt bild: Se pallschema»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Hbillns

Vagnnummer

  247 2 045 - 485
Lastytans längd = L

mm

ca 12000
Lastytans bredd = B

mm

2600
Sidoväggshöjd = H3

mm

2330
Längd över buffertar = L1

mm

14342
Golvyta

m2

31,3
Dörrbredd = B1

mm

6310
Dörrhöjd = H2

mm

2330
Takhöjd invändigt = H4

mm

2990
Volym till tak

m3

88,5
Volym till överkant sidovägg

m3

73
Egenvikt

kg

16000
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1214
Total vagnhöjd = H5

mm

4264
Axelavstånd = A

mm

9000
Max hjullast på golv

kg

5000

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 
 

S

16

20

24

29

**
 

120

0