Hbins-u:  Vagnens ena sida och tak är helt öppningsbara för lastning och lossning med gaffeltruck. Hela ena vagnsidan och taket svängs på några minuter, med hydraulik, upp till helt öppet läge. Tidsödande manuell manövrering bortfaller.

Vagnsidan öppnas och stängs med ett hydrauliskt pumpaggregat, som kan vara inbyggt i gaffeltrucken. Flera vagnar kan samtidigt manövreras eftersom vagnarna har en genomgångsledning för hydrauloljan.

Vagnarna överskrider svensk lastprofil A och kan därför framföras endast på särskilda bansträckor och med transporttillstånd.

Tack vare lastbredden 3500 mm kan tolv virkespaket per vagn (mot normalt tio paket) transporteras med Hbins-u, typ 853.

Genom att hela långsidan och taket lyfts upp till höjden 4100 mm över golvplanet kan gaffeltruckslastning utföras snabbt och med liten risk för dörrskador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Hbins-u

Vagnnummer

  247 8 001 - 025
Lastytans längd = L

mm

12610
Lastytans bredd = B

mm

3500
Sidoväggshöjd = H3

mm

ca 2600
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Dörrbredd = B1

mm

12610
Dörrhöjd = H2

mm

ca 4100
Volym överkant sidovägg

m3

ca 115
Egenvikt

kg

15500
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

ca 1450
Total vagnhöjd = H5

mm

4645
Axelavstånd = A

mm

9000

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

90

16,5

20,5

24,5

29,5

 

S

16,5

20,5

24,5