Hbins-v har två dörrar av aluminium per sida. För reglering av de fyra skjutdörrarna finns fyra manöverrattar, placerade på vagngavlarna. Innan en dörr längsförflyttas skall tillhörande manöverratt vara spärrad i öppet läge.

Vid alla vagnrörelser skall samtliga dörrar vara stängda och reglade, med manöverrattarna spärrade i stängt läge, för att undvika skador på dörrarna.

Gavlarna är invändigt, vid mitten, försedda med fästen för lastförstängningsband (textil- eller stålband), placerade 700 och 1600 mm över golvet. Vagnen är utrustad med trägolv.

På gavlarnas ytterkanter, närmast skjutdörrarna, finns också en surrningsögla, placerad 1300 mm över trägolvet. Dessutom finns tolv surrningsöglor, för t ex lastförstängningsband, nedsänkta i trägolvet på vardera långsidan närmast skjutdörrarna.

Flitkategori: 6

Lastkapacitet Hbins-v kan lasta 39 EUR-pallar enkelstaplat: Se pallschema »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Hbins-v

Vagnnummer

  226 5 860 - 964
Lastytans längd = L

mm

13878
Lastytans bredd = B

mm

2900
Sidoväggshöjd = H3

mm

2100
Längd över buffertar = L1

mm

15140
Golvyta

m2

40,2
Dörrbredd = B1

mm

6820
Dörrhöjd = H2

mm

2800
Takhöjd invändigt = H4

mm

2800
Volym till tak

m3

105
Volym till överkant sidovägg

m3

84
Egenvikt

kg

15200
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1200
Total vagnhöjd = H5

mm

4275
Axelavstånd = A

mm

9000
Max hjullast på golv

kg

5000

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 
 

S

16,8

20,8

25,8

29,8

**
 

120

0