Hiqqrrs-vw är en volymvagn som kan användas för transport av en mängd olika godsslag, som t ex pallat gods, pappersbalar och tidningspappersrullar.

Vagnen består av två permanent kortkopplade 2-axliga vagnelement.

Med hjälp av en elmotor kan båda vagnsidorna samt en del av taket öppnas helt, för att underlätta lastning och lossning. (elutrustning 400 volt)

Vagnen är byggd enligt lastprofil "C" och är p g a sin storlek endast avsedd för trafik i Sverige.

Vagnen uppfyller kraven i BV meddelande BVM 599.077.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Hiqqrrs-vw

Vagnnummer

  291 9 001 - 054
Lastytans längd

mm

2 x 13400
Lastytans bredd

mm

3180
Längd över buffertar

mm

30080
Golvyta

m2

2 x 42,6
Volym

m3

2 x 133
Dörrbredd

mm

13400
Dörrhöjd

mm

3100
Takhöjd invändigt

mm

3100
Axelavstånd

mm

10000
Egenvikt

kg

2 x 16600
Total vagnhöjd

mm

4600
Sidoväggarnas höjd

mm

3100
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1220
Max hjullast på golv

kg

5000
Minsta kurvradie

m

70
Max knäckvinkel

grader

2,5
Elanslutning dörrmanövrering

V

400

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

S

30,8

38,8

46,8

56,8

GC

E

100

66,8