Kbis­ TimberRail är en 2-axlig vagn för framförallt transport av sågade trävaror. Vagnen är försedd med två plåtbeklädda huvar som dras åt sidan vid lastning och lossning.  I nummerserien 3382 000 – 3382 100 har vagnarna åtta löstagbara stolpar och trägolv. Vagnarna i nummerserien 3382 101 – 3382 200 har vagnarna tolv löstagbara stolpar och plåtgolv. Trösklar finns ej.

Paketen lastas mellan styrvinklar. Vagnens nedbindningsutrustning består av fyra band och en fast spännare. Banden har fjäderbelastad efterspänning. Utöver dessa band finns öglor för ytterligare nedbindning.

Vagnen är anpassad för trafik i norra Europa.

Flitkategori: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Kbis

Vagnnummer

  338 2 000 - 100
Lastytans längd = L

mm

12620
Paketstorlekar vid transport av sågade trävaror    
       4 paket, bredd x höjd

mm

1250 x 1200
       1 toppaket, bredd x höjd

mm

1250 x 500
Fri öppning vid lastning

mm

6100
Största tillåtna lastgräns i internationell trafik

ton

26,0
Största tillåtna lastgräns i Sverige

ton

31,0
Lastytans bredd mellan styrvinklar = B

mm

2520
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Egenvikt

kg

14000
Axelavstånd = A

mm

9000

RIV

  GC, DSB, DB, PKP, NS ZSR, CD, CFL, ÖBB

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 
 

S

18

22

26

31

**
 

120

0

 

 

Kbis 338 2 000 är en prototypvagn som avviker något från övriga vagnar.

 

Littera och typ

Enhet

Kbis

Vagnnummer

  338 2 101 - 200
Lastytans längd = L

mm

12620
Paketstorlekar vid transport av sågade trävaror    
       4 paket, bredd x höjd

mm

1250 x 1200
       1 toppaket, bredd x höjd

mm

1250 x 500
Fri öppning vid lastning

mm

6100
Största tillåtna lastgräns i internationell trafik

ton

26,0
Största tillåtna lastgräns i Sverige

ton

31,0
Lastytans bredd mellan styrvinklar = B

mm

2520
Längd över buffertar = L1

mm

13860
Egenvikt

kg

14000
Axelavstånd = A

mm

9000

RIV

  GC, DSB, DB, PKP, NS ZSR, CD, CFL, ÖBB

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 
 

S

18

22

26

31

**
 

120

0