Shimmns-m är avsedd för transport av plåtrullar (coils) som lastas liggande i vaggor. Vagnen är utrustad med fem vaggor.

Läs mer »

Shimmns-sh är en täckt vagn med tre stycken skjutbara huvar, avsedd för transport av coils. Vagnen är utrustad med sju stycken lastvaggor.

Läs mer »