Shimmns-m är avsedd för transport av plåtrullar (coils) som lastas liggande i vaggor. Vagnen är utrustad med fem vaggor som i sidled har inställbara lastförstängningsanordningar.

I vaggorna kan plåtrullar med diameter mellan 1100 mm och 2100 mm lastas. Vaggornas sidoförstängning kan ställas in för coilsbredder mellan 700 mm och 2300 mm.

Vagnen har ett kapell som väderskydd. Detta kapell kan öppnas och förskjutas åt vardera sida, så att en fri öppning för lastning och lossning av ca: 9 m erhålles. Detta utförande medger lastning från vardera vagnsida, samt uppifrån.

Kapellet förankras i vagnens stålgavlar, med en speciell låsanordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastschema för plåtrullar

Vagga nr:

1

2

3

4

5

Mindiameter

1100

1100

1100

1100

1100

Maxdiameter

2100

2100

2100

2100

2100

Vagnarna kan lastas enligt följande:

Vagga nr: 3                             max 39 ton

Vaggor nr: 2,3 och 4              tillsammans max 45 ton

Vaggor nr: 1 och 5                  vardera max 33,5 ton

Vaggornr: 1, 2, 3, 4, och 5     tillsammans 67 ton

 

Littera och typ

Enhet

Shimmns-m

Vagnnummer

  466 8 200 - 254
Lastytans längd

mm

12400
Lastytans bredd (vagga)

mm

700-2300
Längd över buffertar

mm

13640
Kapellöppning max

mm

9000
Egenvikt

kg

23000
Total vagnhöjd

mm

ca 4000
Lasthöjd vagga

mm

1270
Axelavstånd i boggi

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra

mm

8600
Minsta kurvradie

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

41

49

57

GC

D

S

67

Vid last över 64 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.