L-bilvagnar »

Vagnar för transport av lastbilshytter, pallgods eller pappersrullar i ett plan och personbilar eller pallgods i ett eller två plan.

L-husmodulvagnar »

Vagnar som i första hand är avsedda för transport av husmoduler, byggbodar, containers och växelflak.

S-vagnar »

Olika specialvagnar för t.ex långa laster, containers, massaved, coils och stålämnen.

U-vagnar »

Vagnar av varierande utseende avsedda för specialtransporter av t.ex maskiner, transformatorer och annat skrymmande gods. Ofta försedda med specialbalkar för djuplastning.