Laagrs-w är en specialvagn i första hand avsedd för transport av husmoduler, byggbodar, container och växelflak. Består av två stycken 2-axliga vagnelement, totalt 34 m lång.

Läs mer »