Laagrs-w är en specialvagn i första hand avsedd för transport av husmoduler, byggbodar, container och växelflak. 

Vagnen är en kortkopplad enhet bestående av två stycken 2-axliga vagnelement. Den är totalt 34 m lång. Vardera vagndel är utrustad med 8 stycken lasttrösklar som har variabel bredd mellan 3020 och 4150 mm. De på lasttrösklarna monterade yttre stolparna är föskjutbara och vändbara och kan vikas undan för annan typ av last. Med hjälp av på vagnen medföljande svänglar, som möjliggör lastning över kortkoppeländarna, kan t ex tre stycken husmoduler transporteras samtidigt.

 

Littera och typ

Enhet

Laagrs-w

Vagnnummer

  437 7 000-009
Lastytans längd = L

mm

2 x 15500
Lastytans bredd = B1

mm

2490 (långbalkar)
Lastytans bredd = B2

mm

3020-4150 (lasttrösklar)
Lastytans höjd = H1

mm

960
Underredets höjd = H

mm

880
Längd över buffertar = L1

mm

33880
Axelavstånd = A

mm

2 x 10000
Egenvikt

kg

2 x 13000
Största tillåtna hastighet

km/h

100
Min kurvradie, dragna koppel

m

90
Min kurvradie, lösa koppel

m

60

RIV

  Nej
Lastgräns

ton

2 x 14,5