Sgmmns-w är en boggievagn med max 25 ton axellast. Den är i första hand avsedd för transport av specialcontainers för plåtrullar s.k. coils.

Läs mer »

Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm.

Läs mer »

Sgs är avsedd för både container- och massavedstransporter.

Läs mer »

Shmms finns i flera typer, försedda med vaggor för transport av liggande plåtrullar.

Läs mer »

Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 600° C.

Läs mer »

Smmnps 960 är i första hand avsedd för transport av stålämnen på två fasta lasttrösklar. Ämnen kan vid lastning ha en temperatur av ca 450°C.

Läs mer »

 

Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs.

Läs mer »

Smmnps 064 är en öppen vagn för transport av stålämnen. Fyra stycken lastbärare är monterade per vagn.

Läs mer »

Smmns är speciellt utrustad för transport av stålämnen med maxlängd av ca 11 m.

Läs mer »

Smms 831 har sex löstagbara lasttrösklar med gummibeläggning på ovansidan, främst avsedd för transport av aluminiumgöt.

Läs mer »

Smms 897 är i första hand avsedd för transport av planplåt.

Läs mer »

Ss är en flakvagn med trägolv, nu försedd med lastbärare och styrningar för skrotlådor. 

Läs mer »