Sgmns-w är en boggivagn avsedd i första hand för transport av specialcontainers med dimensionen 3600 x 4326 x 13800 mm, "Stora Enso Cargo Unit". Vagnen kan även byggas om för transport av konventionella containers.

Vagnens boggier är konstruerad för 25 ton axellast, och underredet för 30 ton axellast.

Vagntypen uppfyller kraven för internationell trafik enligt UIC / RIV.

 

 

Littera och typ

Enhet

Sgmns-w

Vagnnummer

  455 1 000 - 189
Lastytans längd = L

mm

14000
Längd över buffertar = L1

mm

15240
Egenvikt

kg

18400
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1170
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

10200
Minsta kurvradie

m

60

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

S

45,6

53,6

61,6

71,6

GC

E3

100

81,6

Vid last över 79 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.