Sgs är avsedd för både container- och massavedstransporter. Se även under fliken Låd- och flakvagnar/S-flakvagnar för en annan typ av Sgs. Vagnen har tolv stolpar per sida som förstängning vid transport av massaved.

Containrarna transporteras enligt glidlastmetoden.

Vissa stolpar är svängbara för att containrarnas gaffeltunnlar ska bli åtkomliga när någon glidning skett.

 

 

Vagnen kan lasta följande containerkombinationer:

  • 1 st 6 m + 1 st 12 m ISO-container
  • 2 st 6 m ISO-containrar.
  • 3 st 6 m ISO-containrar.

Vagnen har ej golv.

Särskilda lastningsföreskrifter för containrar gäller.

Vagnen kan lasta följande containertyper: Se lastschema »

 

Littera och typ

Enhet

Sgs

Vagnnummer

  454 0 012 - 042
Lastytans längd = L

mm

20000
Lastytans bredd = B

mm

2524 (mellan stolparna 2830 mm)
Längd över buffertar = L1

mm

21240
Egenvikt

kg

25000
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1405 (till tröskel)
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

14200
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

90

39

47

55

 

S

39

47

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

6

26