Smmnps 013 är en öppen vagn för transport av stålämnen, så kallade slabs. På varje vagn finns fyra stycken fast monterade lasttrösklar. Vagntypen finns i två utföranden enligt nedan.

Littera och typ

Enhet

Smmnps 013

Vagnnummer

  4721 300 - 342
Längd över buffertar

mm

13900
Lastytans längd

mm

12660
Egenvikt

kg

20700
Axelavstånd i boggi

mm

1800
Boggiavstånd

mm

8600
Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)

 

A

B

C

D

E3

 

S

43,3

51,3

59,3

69,3

79,3*

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

8,6

69,3 (79,3)*

 

b-b

1,8

39,6

 

a-b

3,4

39,6

Vid last över 68,2 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

* = Vid last över 69,3 ton krävs transporttillstånd på grund av hög axellast och förhöjd metervikt.

Littera och typ

Enhet

Smmnps 013

Vagnnummer

  4721 343 - 389
Längd över buffertar

mm

13900
Lastytans längd

mm

12660
Egenvikt

kg

21200
Axelavstånd i boggi

mm

1800
Boggiavstånd

mm

8600
Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)

 

A

B

C

D

E3

 

S

42,8

50,8

58,8

68,8

78,8*

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

8,6

68,8 (78,8)*

 

b-b

1,8

39,1

 

a-b

3,4

39,1

Vid last över 68,2 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

* = Vid last över 68,8 ton krävs transporttillstånd på grund av hög axellast och förhöjd metervikt.