Smmnps 064 är en öppen vagn för transport av stålämnen. Fyra stycken lastbärare är monterade per vagn. Två olika typer av lastbärare finns på dessa vagnar: en vagnstyp med lastbärare där samtliga stolpar är fasta (8 st. vagnar) och en andra typ där de mittre lastbärarna har fällbara stolpar (20 st. vagnar).

Littera och typ

Enhet

Smmnps 064 (fast)

Vagnnummer

  4721 254 - 281
Längd över buffertar

mm

13900
Lastytans längd

mm

12660
Egenvikt

kg

21300
Axelavstånd i boggi

mm

1800
Boggiavstånd

mm

8600
Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)

 

A

B

C

D

E

 

S

42,7

50,7

58,7

68,7

78,7*

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ ton

 

a-a

8,6

68,7 (78,7*)

 

b-b

1,8

39,1

 

a-b

3,4

39,1

* = Vid last över 68,7 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt och hög axellast.

Vid last över 67,7 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

Littera och typ

Enhet

Smmnps 064 (fällbar)

Vagnnummer

  4721 254 - 281
Längd över buffertar

mm

13900
Lastytans längd

mm

12660
Egenvikt

kg

20900
Axelavstånd i boggi

mm

1800
Boggiavstånd

mm

8600
Största hastighet

km/h

100

Lastgräns (ton)

 

A

B

C

D

E

 

S

43,1

51,1

59,1

69,1

79,1*

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ ton

 

a-a

8,6

69,1 (79,1*)

 

b-b

1,8

39,5

 

a-b

3,4

39,5

* = Vid last över 69,1 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt och hög axellast.

Vid last över 68,0 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.