Smmnps 951 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de åtta lasttrösklarna på vagnen. Ämnena kan vid lastning ha en temperatur av 600° C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske med truck eller kran.

Vagnen är utrustad med boggier för 25 tons axellast. En låg gavel finns i vardera vagnänden. Vagnen uppfyller kraven enligt UIC och RIV, men saknar RIV-märkning.

 

 

Littera och typ

Enhet

Smmnps 951

Vagnnummer

  472 1 200 - 241
Lastytans längd = L

mm

13000
Lastytans bredd = B (lasttröskel)

mm

3040
Längd över bufferar = L1

mm

14240
Egenvikt

kg

20300
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1550
Gavlarnas höjd över r.ö.k. = H3

mm

1800
Sidostolparnas höjd över tröskel = H2

mm

300
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

9200
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

120

43,7

51,7

59,7

69,7

GC

E

S

79,7

Vid last över 70,8 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

ton

 

a-a

3

35

 

a-b

4

35

 

b-b

11

70