Smmnps 960 är i första hand avsedd för transport av stålämnen, som placeras på de två fasta lasttrösklarna på vagnen. Ämnen kan vid lastning ha en temperatur av ca 450°C. Som skydd mot strålningsvärme och smältvatten har vagnen ett plåtgolv. Lastning och lossning kan ske med truck eller kran.

Vagnen är utrustad med boggier för 25 ton axellast. Lasttrösklarna har fasta sidostolpar. Vagnen är inte utrustad med gavlar. Smmnps 960 uppfyller kraven enligt UIC och RIV, men saknar RIV-märkning.

Inom litteran finns fem vagnar, nr: 472 1 282, 283, 284, 285 och 286 med littera Smmnps-x 960. Dessa vagnar är lika som Smmnps 960, förutom att de är utrustade med fyra lasttrösklar.

 

Littera och typ

Enhet

Smmnps 960

Vagnnummer

  472 1 242 - 253
Lastytans längd = L

mm

12700
Lastytans bredd = B

mm

2900
Längd över buffertar = L1

mm

13940
Egenvikt

kg

18500
Lastytans höjd över r.ö.k., överkant tröskel

mm

1600
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

8900
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60
Sidostolparnas höjd över tröskel = H2

mm

800

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

120

45,5

53,5

61,5

71,5

GC

E

S

81,5

Vid last över 70,7 ton krävs transporttillstånd på grund av förhöjd metervikt.

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

3

35