Smmns 893, 894 och 931 är speciellt utrustade för transport av stålämnen med maxlängd av ca 11 m.

På vagnar i nummerserien 461 4 000 - 088 kan även ämnen med 3,8-5,5 m längd lastas då dessa vagnar har fyra lasttrösklar, medan vagnar i serien 461 4 110 - 116 har två trösklar. För stålämnenas korrekta lastning i sidled finns lastförstängning med stolphylsor med 40 mm delning. Största stolpdelning är 1835 mm och minsta delning är 900 mm.

Vagnar i nummerserien 461 4 070 - 078 och 461 4 110 - 116 har lasttrösklar och golv av trä, medan övriga har lasttrösklar och golv av stålplåt för transport av varma stålämnen. Samtliga vagnar har gavlar av stålplåt.

 

Littera och typ

Enhet

Smmns 893

Vagnnummer

  461 4 070 - 078
Lastytans längd = L

mm

12400
Lastytans bredd = B

mm

900-1835
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1100
Längd över buffertar = L1

mm

13640
Egenvikt

kg

19400
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1400/1470
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

8600
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

44,6

52,6

60,6

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

2,0

30,3

 

b-b

8,6

60,6

 

Littera och typ

Enhet

Smmns 894

Vagnnummer

  461 4 000 - 069, 079 - 088 
Lastytans längd = L

mm

12270
Lastytans bredd = B

mm

900-1835
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1100
Längd över buffertar = L1

mm

13640
Egenvikt

kg

19800
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1400/1470
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

8600
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

44,2

52,2

60,2

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

2,0

30,1

 

b-b

8,6

60,2

 

Littera och typ

Enhet

Smmns 931

Vagnnummer

  461 4 110 - 116
Lastytans längd = L

mm

12400
Lastytans bredd = B

mm

900-1835
Gavellämmarnas höjd = H3

mm

1100
Längd över buffertar = L1

mm

13640
Egenvikt

kg

19400
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1470
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

8600
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

44,6

52,6

60,6

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

2,0

30,3

 

b-b

8,6

60,6