Smms 831 har sex löstagbara lasttrösklar med gummibeläggning på ovansidan. Trösklarna fungerar även som stolphållare med fack för stolpar av fyrkantprofil.

Vagnarna har vardera 24 stolpar.

De är i första hand avsedda för transport av aluminiumgöt.

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Smms 831

Vagnnummer

  470 6 000 -  016
Lastytans längd = L

mm

12780
Lastytans bredd = B

mm

2910
Längd över buffertar = L1

mm

14040
Gavellämmarnas höjd över lasttröskel = H3

mm

1200
Sidostolparnas höjd över tröskel = H2

mm

1200
Egenvikt

kg

20400
Lastytans höjd över r.ö.k. = H1, överkant lasttröskel

mm

1468
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

9000
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

43,5

51,5

59,5

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

2

20

 

b-b

7

40