Uaikks är en specialvagn för transport av grävmaskiner, transformatorer och annat skrymmande gods med högt tyngdpunktsläge.

Läs mer »

Uikks-w är en 2-axlig vagntyp med nedsänkt mittparti. Typen är i första hand avsedd för transport av grävmaskiner, hjullastare, transformatorer samt annat högt gods eller gods med hög tyngdpunkt.

Läs mer »