Uaikks är en specialvagn för transport av grävmaskiner, transformatorer och annat skrymmande gods med högt tyngdpunktsläge.

Den nedsänkta lastytan är utrustad med 28 st höj- och sänkbara förstängningsstöd. Dessa kan höjas till 200 mm över lastytan. Max belastning per förstängningsstöd:

  • längs vagnen - 250 kN
  • tvärs vagnen - 150 kN

Vagnen är utrustad med åtta rörstolpar på vardera sidan, två stolpar av I-profil på varje gavel och fyra fällbara hörnstolpar.

På lastytans upphöjda del finns fyra pallningsfack avsedda för montering av lastförstängningsstöttor.

Vagnarna nr 992 4 002 - - - 006 har golv av träplankor och har därmed ca 60 mm högre lastyta, samt ca 2 ton högre egenvikt, och lägre lastgräns. Se uppgifter inom parentes.

 

 

Littera och typ

Enhet

Uaikks

Vagnnummer   992 4 000 - 006
Lastytans bredd = B

mm

2720
Längd över buffertar = L1

mm

20340
Egenvikt

kg

33500 (35700)
Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

700 (760)
Nedsänkta lastytans längd upptill = L

mm

10800
Nedsänkta lastytans längd nedtill = L0

mm

10000
Total lastytelängd = L3

mm

19100
Axelavstånd i boggi = A

mm

1800
Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60
Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

14900

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

 

S

30,5 (28,3)

38,5 (36,3)

46,5 (44,3)

Tillåten koncentrerad belastning

meter

__ton

ton

 

a-a

2

32

33

 

b-b

5

35

46,5 (44,3)

 

c-c

10

46

46,5 (44,3)