Ständig utveckling för framtiden

Vi är 1 900 medarbetare som varje dag kan gå till arbetet och känna att vi gör en god sak för miljön och för framtiden. Våra medarbetare hjälper svenskt näringsliv att nå sina miljömål och våra lokförare kör 400 tåg med gods varje dygn. Det motsvarar 41 varv runt jorden! För oss är det viktigt att ständigt utvecklas för att förbereda oss på framtidens krav på transporter. Vi arbetar för att ligga i framkant vad gäller innovativa tekniska lösningar och vi skapar en modern IT-plattform som möjliggör att vi kan möta våra kunders behov av flexibla transportlösningar. Och det är våra medarbetare som gör detta möjligt.

Medarbetarna är vårt företag och våra värderingar; vi har koll, vi vågar, vi bryr oss och vi levererar, genomsyrar allt vi gör.


Vi strävar alltid efter att bli bättre och därför är vi extra stolt då Green Cargo är ett av tre företag i Sverige som är nominerade i kategorin ”Störst förändringsresa” av Powered by People 2018. Priset hyllar Sveriges mest framgångsrika företag när det kommer till engagerade medarbetare. Utmärkelsen lyfter vikten av starka medarbetarrelationer och företag som skapar framgång genom människor. Att priset baseras på underlaget från medarbetarundersökningen gör denna nominering extra betydelsefull.

Karriärutveckling

Att få en möjlighet till interna karriärvägar är viktigt för oss. Många av de som växlat vagnar på våra bangårdar har vidareutbildat sig till lokförare och de upplever Sveriges alla årstider från lokhytten samtidigt som de transporterar gods till våra kunder. Vissa har sedan fortsatt sin karriär inom andra delar av företaget och arbetar med allt från att utveckla vår affär till att planera och leda vår verksamhet. Kanske är just det vårt bästa bevis på att om du vill finns goda möjligheter till utveckling hos oss.

När du väljer Green Cargo väljer du en grön arbetsgivare. Hos oss blir du betydelsefull och varje dag du går till arbetet gör du en insats – för svenskt näringsliv, för miljön och för framtidens transporter.