Finansiella rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här nedan finns finansiella rapporter att ladda ner som pdf-filer.

2017

Delårsrapport Q3 juli-september 2017
Delårsrapport Q2 april-juni 2017
Delårsrapport Q1 januari-mars 2017

2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016
GRI 2016
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3 januari-september 2016
Delårsrapport Q2 april-juni 2016
Delårsrapport Q1 januari-mars 2016

2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2015
GRI 2015
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport Q3 januari-september 2015

Delårsrapport Q2 januari-juni 2015

Delårsrapport Q1 januari-mars 2015

2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014
GRI 2014
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 2014 

Delårsrapport Q3 januari-september 2014
Delårsrapport Q2 januari-juni 2014
Delårsrapport Q1 januari-mars 2014

2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013
GRI 2013
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport Q3 januari-september 2013
Delårsrapport Q2 januari-juni 2013
Delårsrapport Q1 januari-mars 2013

2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012
GRI 2012
Mätmetoder för Hållbarhetsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport Q3 januari-september 2012
Delårsrapport Q2 januari-juni 2012
Delårsrapport Q1 januari-mars 2012 

Tidigare år

Års- och hållbarhetsredovisning 2011
Års- och hållbarhetsredovisning 2010
Års- och hållbarhetsredovisning 2009 
Års- och hållbarhetsredovisning 2008
Års- och hållbarhetsredovisning 2007
Års- och hållbarhetsredovisning 2006